ZŠ Šrobárová Prešov - logo

ZŠ Šrobárová Prešov

Zriaďovateľ: Mesto Prešov
http://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:zs-srobarova-presov

Štvrťročná správa: 01.07.2013 - 30.09.2013 Generované dňa 24.02.2018 o 11:45

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
19.09.2013 1 školský nábytok 39160000-1 - Školský nábytok 1 480,00 €
Spolu: 1 480,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania