ZŠ Šrobárová Prešov - logo

ZŠ Šrobárová Prešov

Zriaďovateľ: Mesto Prešov
http://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:zs-srobarova-presov

Štvrťročná správa: 01.01.2014 - 31.03.2014 Generované dňa 24.02.2018 o 11:51

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
20.03.2014 13 demontáž a montáž stropných nsvietidiel 31519200-9 - Neónové lampy 0,00 €
Spolu: 0,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania