Sokolce - logo

Obec Sokolce

Kraj: Nitriansky, okres: Komárno
http://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:sokolce

Štvrťročná správa: 01.04.2014 - 30.06.2014 Generované dňa 21.07.2018 o 05:10

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
17.04.2014 1/2014 Rekonštrukcia oplotenia futbalového ihriska 18 000,00 €
17.04.2014 2/2014 Rekonštrukcia strechy budovy rekreačného strediska 15 000,00 €
17.04.2014 3/2014 Výstavba chodníkov 13 000,00 €
Spolu: 46 000,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania