Kľak - logo

Obec Kľak

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
http://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:klak

Štvrťročná správa: 01.07.2014 - 30.09.2014 Generované dňa 18.08.2018 o 10:48

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
29.07.2014 1/2014 Výmena okien a dverí na budove kul.domu Kľak 44221000-5 - Okná, dvere a súvisiace prvky Panorama Slovakia s.r.o.
Kolonáda 4685
Lučenec
3 300,00 €
Spolu: 3 300,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania