Kľak - logo

Obec Kľak

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
http://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:klak

Štvrťročná správa: 01.07.2015 - 30.09.2015 Generované dňa 18.08.2018 o 10:47

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
27.07.2015 1/2015 Výmena okien na budove kultúrneho domu 44221100-6 - Okná PANORAMA SLOVAKIA s.r.o.
Kolonáda 4685
984 01 Lučenec
3 900,00 €
Spolu: 3 900,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania