Kľak - logo

Obec Kľak

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
http://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:klak

Štvrťročná správa: 01.10.2015 - 31.12.2015 Generované dňa 18.08.2018 o 10:32

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
19.11.2015 2/2015 Revitalizácia pamätníka SNP v obci Kľak 45212314-0 - Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov Bartfay s.r.o.
Andreja Sládkoviča 13
966 81 Žarnovica
8 334,00 €
Spolu: 8 334,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania