Kľak - logo

Obec Kľak

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
http://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:klak

Štvrťročná správa: 01.07.2016 - 30.09.2016 Generované dňa 18.08.2018 o 10:24

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
28.09.2016 1/2016 Zber,preprava,zneškodnenie KO v obci Kľak 90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
Partizánska 1043/84
966 81 Žarnovica
3 500,00 €
Spolu: 3 500,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania