Kľak - logo

Obec Kľak

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
http://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:klak

Štvrťročná správa: 01.10.2016 - 31.12.2016 Generované dňa 18.08.2018 o 10:49

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
24.10.2016 2/2016 Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie EKN par.č. 1801/19 od súp.č.113-120 v obci Kľak 45233142-6 - Práce na oprave ciest VIA SERVIS, s.r.o.
Voznica č. 1
966 81 Žarnovica
9 300,00 €
16.11.2016 3/2016 Výmena okien na budove kultúrneho domu v obci Kľak 44221100-6 - Okná Panorama Slovakia s.r.o.
Kolonáda 4685
984 01 Lučenec
3 850,00 €
Spolu: 13 150,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania