Hrabičov - logo

Obec Hrabičov

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
http://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:hrabicov

Štvrťročná správa: 01.01.2017 - 31.03.2017 Generované dňa 20.11.2017 o 13:07

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
13.02.2017 16/2017 Prieskum trhu, služby spojené s prieskumom, služby v oblasti elektronických aukcií, poradenské služby pre obstarávanie 79310000-0 - Prieskum trhu 0,00 €
Spolu: 0,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania