Kľak - logo

Obec Kľak

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
http://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:klak

Štvrťročná správa: 01.04.2017 - 30.06.2017 Generované dňa 18.08.2018 o 10:26

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
26.05.2017 1/2017 Revitalizácia pamätníka SNP 45212314-0 - Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov RAIL WAYS, s.r.o.
Horný dvor 2901
900 27 Bernolákovo
8 500,00 €
Spolu: 8 500,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania