Kľak - logo

Obec Kľak

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
http://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:klak

Štvrťročná správa: 01.07.2017 - 30.09.2017 Generované dňa 18.08.2018 o 10:30

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
19.07.2017 2/2017 Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie EKN parc.č. 1801/55 v časti Hudečkovci, od súp.č.90-94 v obci Kľak 45233142-6 - Práce na oprave ciest VIA SERVIS, s.r.o.
Voznica 1
966 81 Voznica
5 800,00 €
Spolu: 5 800,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania