telefón:
+421 911 810 001
email
eGov-Obstarávania verejný portál pre zverejňovanie zákaziek  
Kľak - logo

Obec Kľak

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
www.klak.sk | Zobraziť celý profil verejného obstarávateľa | Zobraziť štvrťročné správy | Zobraziť ostatné dokumenty

Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie EKN par.č. 1801/19 od súp.č.113-120 v obci Kľak

Dátum zverejnenia: 24. Okt. 2016
Názov:
Poradové číslo: 2/2016
Typ zákazky: podlimitná
Cena bez DPH: 9 300,00 €
Predloženie ponuky: 03.11.2016 - 14:00
Kód CPV: 45233142-6 - Práce na oprave ciest
Viac informácií:
Dokumenty
Iné dokumenty
Kontaktná osoba
Ľuboš Haring
Email:
Telefón: 045/6866100
Adresa:
Obec Kľak
č.9
966 7 Kľak
Slovensko (SK)

Informácie k obstarávaniu

Identifikácia úspešného uchádzača, upravené dňa 16.11.2016 o 11:36
VIA SERVIS, s.r.o.
Voznica č. 1
966 81 Žarnovica
Kontakt
eGov Systems spol. s r.o.
Brigádnická 27
841 08 Bratislava
 
telefón: +421 911 810 001
email:
www.eGovSystems.sk
gray-logo
eGov-Obstarávania |
eGov-Obstarávania je služba umožňujúca rýchle a jednoduché zverejnenie zákaziek vo verejných obstarávaniach. Obce, školy a iné právnické osoby môžu efektívne využívať svoj profil verejného obstarávateľa, ktorý sa zobrazí na portáli, no ľahko môže byť zabudovaný aj na ich webové sídlo.