telefón:
+421 911 810 001
email
eGov-Obstarávania verejný portál pre zverejňovanie zákaziek podľa novely zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Rekonštrukcia priestorov pre matričný úrad

Dátum zverejnenia: 4. Sept. 2017
Poradové číslo: ZsNH- 17/2017
Typ zákazky: zákazka (§9)
Cena bez DPH: 139 764,72 €
Predloženie ponuky: 10.07.2017 - 15:00
Termín dodania:
Kód CPV: 45213150-9 - Stavebné práce na kancelárskych budovách
Viac informácií:
Dokumenty Neboli priložené žiadne dokumenty na stiahnutie
Iné dokumenty Neboli priložené žiadne dokumenty na stiahnutie
Kontaktná osoba
Ing. Peter Mandák
Email:
Telefón: 0259246342
Doplňujúce informácie:

Zákazka bola zrušená. Z predmetu zákazky boli vypustené položky, ktoré priamo nesúvisia s rekonštrukčnými prácami a nie je nevyhnutné ich spájať do jednej zákazky.

Náhľady dokumentov

Kontakt
eGov Systems spol. s r.o.
Brigádnická 27
841 08 Bratislava
 
telefón: +421 911 810 001
email:
www.eGovSystems.sk
gray-logo
eGov-Obstarávania |
eGov-Obstarávania je služba umožňujúca rýchle a jednoduché zverejnenie zákaziek vo verejných obstarávaniach. Obce, školy a iné právnické osoby môžu efektívne využívať svoj profil verejného obstarávateľa, ktorý sa zobrazí na portáli, no ľahko môže byť zabudovaný aj na ich webové sídlo.