telefón:
+421 911 810 001
email
eGov-Obstarávania verejný portál pre zverejňovanie zákaziek podľa novely zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
Kľak - logo

Obec Kľak

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
www.klak.sk | Zobraziť celý profil verejného obstarávateľa | Zobraziť štvrťročné správy | Zobraziť ostatné dokumenty

Výmena okien a dverí na budove kul.domu Kľak

Dátum zverejnenia: 29. Júl 2014
Názov:
Poradové číslo: 1/2014
Typ zákazky: podlimitná
Cena bez DPH: 3 300,00 €
Predloženie ponuky: 22.08.2014 - 15:00
Kód CPV: 44221000-5 - Okná, dvere a súvisiace prvky
Viac informácií:
Dokumenty
Iné dokumenty Neboli priložené žiadne dokumenty na stiahnutie
Kontaktná osoba
Ľuboš Haring
Email:
Telefón: 045/6866100
Adresa:
Obec Kľak
č.9
966 7 Kľak
Slovensko (SK)

Informácie k obstarávaniu

Identifikácia úspešného uchádzača, upravené dňa 06.11.2014 o 09:06
Panorama Slovakia s.r.o.
Kolonáda 4685
Lučenec
Kontakt
eGov Systems spol. s r.o.
Brigádnická 27
841 08 Bratislava
 
telefón: +421 911 810 001
email:
www.eGovSystems.sk
gray-logo
eGov-Obstarávania |
eGov-Obstarávania je služba umožňujúca rýchle a jednoduché zverejnenie zákaziek vo verejných obstarávaniach. Obce, školy a iné právnické osoby môžu efektívne využívať svoj profil verejného obstarávateľa, ktorý sa zobrazí na portáli, no ľahko môže byť zabudovaný aj na ich webové sídlo.