telefón:
+421 911 810 001
email
eGov-Obstarávania verejný portál pre zverejňovanie zákaziek  
Kľak - logo

Obec Kľak

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
www.klak.sk | Zobraziť celý profil verejného obstarávateľa | Zobraziť štvrťročné správy | Zobraziť ostatné dokumenty

Výmena okien na budove kultúrneho domu v obci Kľak

Dátum zverejnenia: 16. Nov. 2016
Poradové číslo: 3/2016
Typ zákazky: zákazka (§117)
Cena bez DPH: 3 850,00 €
Predloženie ponuky: 25.11.2016 - 14:00
Termín dodania: 29.12.2016
Kód CPV: 44221100-6 - Okná
Viac informácií:
Dokumenty
Iné dokumenty
Kontaktná osoba
Ľuboš Haring
Email:
Telefón: 045/6866100
Adresa:
Obec Kľak
č.9
966 7 Kľak
Slovensko (SK)

Informácie k obstarávaniu

Identifikácia úspešného uchádzača, upravené dňa 16.12.2016 o 10:25
Panorama Slovakia s.r.o.
Kolonáda 4685
984 01 Lučenec
Kontakt
eGov Systems spol. s r.o.
Brigádnická 27
841 08 Bratislava
 
telefón: +421 911 810 001
email:
www.eGovSystems.sk
gray-logo
eGov-Obstarávania |
eGov-Obstarávania je služba umožňujúca rýchle a jednoduché zverejnenie zákaziek vo verejných obstarávaniach. Obce, školy a iné právnické osoby môžu efektívne využívať svoj profil verejného obstarávateľa, ktorý sa zobrazí na portáli, no ľahko môže byť zabudovaný aj na ich webové sídlo.