Bratislava - Staré Mesto - logo

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Kraj: Bratislavský, okres: Bratislava I, mesto: Bratislava
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:bratislava-stare-mesto

Štvrťročná správa: 01.07.2013 - 30.09.2013 Generované dňa 22.10.2020 o 08:13

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
09.08.2013 Podlim-2/2013 Vybudovanie trhoviska Poľná R+S Service, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava 47 220,00 €
15.08.2013 17/2013 Notársky úrad – overovanie dokumentov 79132000-8 - Overovacie služby 1 300,00 €
26.08.2013 18/2013 Kmeťovo námestie - revitalizácia - PD 12 500,00 €
27.08.2013 19/2013 Nákup kníh "Medveďku daj labku" 22111000-1 - Knihy pre školy 1 187,50 €
28.08.2013 20/2013 Tlač katalógu k výstave „1963“ pri tejto špecifikácii 22000000-0 - Tlačené výrobky a príbuzné produkty 1 210,00 €
04.09.2013 21/2013 Stôl a stoličky pre ŠJ Gorazdova 39100000-3 - Nábytok 210,00 €
04.09.2013 22/2013 Kuchynský riad pre ŠJ Javorinská a ŠJ Karadžičova 39221220-5 - Riad 1 120,00 €
04.09.2013 23/2013 Chladnička pre ŠJ Gorazdova 39711100-0 - Chladničky a mrazničky 420,00 €
05.09.2013 24/2013 Manipulácia, odvoz a skladovanie drevného nákladu 63100000-0 - Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu 16 000,00 €
06.09.2013 25/2013 Várnice pre MŠ Ferienčíková a MŠ Heydukova 39221150-3 - Termosky 1 075,10 €
18.09.2013 26/2013 Tlač katalógu k výstave "Kontextuálne umenie" 22000000-0 - Tlačené výrobky a príbuzné produkty 1 800,00 €
18.09.2013 27/2013 Taniere, poháre pre ŠJ Gorazdova 39221120-4 - Šálky a poháre 600,00 €
18.09.2013 1/2013 Niečo potrebné 03111000-2 - Osivo 12 000,00 €
24.09.2013 28/2013 Riad pre ŠJ Gorazdova 39221220-5 - Riad 520,00 €
25.09.2013 29/2013 Oprava dvoch kovových brán, natretie troch kovových brán, vymaľovanie a vyspravenie vestibulu, demontáž PVC krytiny, vyspravenie nerovnosti podlahy, montáž PVC krytiny a výmena piatich svietidiel za nové 45442110-1 - Maľby a natieranie budov 5 000,00 €
27.09.2013 30/2013 Tlač katalógu k výstave "Hranice tela" 22000000-0 - Tlačené výrobky a príbuzné produkty 1 200,00 €
27.09.2013 31/2013 Posúdenie zdravotného stavu a statickej stability drevín Aesculus hippocastanum 71319000-7 - Služby znalcov (expertíza) 2 000,00 €
27.09.2013 32/2013 Montáž, demontáž, repasácia prvkov vianočnej výzdoby a zaťažkávacia skúška nosných lán 51110000-6 - Inštalácia elektrických zariadení 6 700,00 €
27.09.2013 33/2013 Dodávka a montáž oplotenia psieho výbehu na Poľnej ulici 3 000,00 €
30.09.2013 34/2013 Vypracovanie bezpečnostnej politiky a Bezpečnostného projektu 79417000-0 - Bezpečnostné poradenstvo 4 000,00 €
Spolu: 119 062,60 €
Generované portálom eGov-Obstarávania