Dvory nad Žitavou - logo

Obec Dvory nad Žitavou

Kraj: Nitriansky, okres: Nové Zámky
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:dvory-nad-zitavou

Štvrťročná správa: 01.10.2013 - 31.12.2013 Generované dňa 28.09.2020 o 20:48

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
23.10.2013 1/2013 Kúpa zvislého dopravného značenia 34992200-9 - Dopravné značky HORIZONT a AL spol. sr.o.
Kálmána Mikszátha 28.
92901 Dunajská Streda
IČO:36220027
Spolu: 1581,72 .- s DPH
1 400,00 €
Spolu: 1 400,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania