ZŠ Šrobárová Prešov - logo

ZŠ Šrobárová Prešov

Zriaďovateľ: Mesto Prešov
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:zs-srobarova-presov

Štvrťročná správa: 01.10.2013 - 31.12.2013 Generované dňa 25.05.2019 o 21:47

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
17.10.2013 2 biele keramické tabule 30195910-4 - Biele tabule 4 600,00 €
27.11.2013 3 Demontáž a výmena stropných svietidiel 31532100-5 - Trubicové svietidlá 8 900,00 €
02.12.2013 4 osobné počítače a notebooky 30213000-5 - Osobné počítače 3 820,40 €
02.12.2013 5 interaktívné projektory s montážou a prenosne 30191200-6 - Spätné projektory 7 680,00 €
02.12.2013 6 interaktívné tabule pre I.stupeň 30190000-7 - Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby 2 688,00 €
04.12.2013 7 rekonštrukcia soc.zariadení,výmena sanity 45214210-5 - Stavebné práce na objektoch základných škôl 2 341,00 €
27.12.2013 8 mäso amäsové výrobky 15110000-2 - Mäso 0,00 €
27.12.2013 9 ovocie, zelenina aj sterilizovaná a zemiaky 03220000-9 - Zelenina, ovocie a orechy 0,00 €
27.12.2013 10 mlieko a mliečné výrobky 15500000-3 - Mliečne výrobky 0,00 €
27.12.2013 11 základné potraviny 15800000-6 - Rôzne potravinárske výrobky 0,00 €
27.12.2013 12 demontáž a montáž stropných svietidiel 31519000-7 - Žiarivky a neónové lampy 0,00 €
Spolu: 30 029,40 €
Generované portálom eGov-Obstarávania