Štiavnička - logo

Obec Štiavnička

Kraj: Žilinský, okres: Ružomberok
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:stiavnicka

Štvrťročná správa: 01.10.2013 - 31.12.2013 Generované dňa 15.08.2020 o 20:52

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
21.11.2013 001-2013 Projekt zlepšenia kvality ovzdušia v obci Štiavnička 19 954,61 €
17.12.2013 002-2013 Výmena strešnej krytiny na budove MŠ 29 213,59 €
Spolu: 49 168,20 €
Generované portálom eGov-Obstarávania