Bratislava - Staré Mesto - logo

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Kraj: Bratislavský, okres: Bratislava I, mesto: Bratislava
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:bratislava-stare-mesto

Štvrťročná správa: 01.10.2013 - 31.12.2013 Generované dňa 22.10.2020 o 08:43

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
01.10.2013 35/2013 Reklamné predmety 39294100-0 - Informačné a propagačné výrobky 10 000,00 €
02.10.2013 36/2013 Kamerový systém v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 32562000-0 - Káble s optickým vláknom 19 990,00 €
07.10.2013 37/2013 Oprava stánkov 50000000-5 - Opravárske a údržbárske služby 6 000,00 €
07.10.2013 ZsNH-121/2013 Oprava strechy na Šoltésovej 3 45261910-6 - Opravy striech 2 000,00 €
07.10.2013 ZsNH 129/2013 Osobný automobil 34110000-1 - Osobné automobily 19 300,00 €
10.10.2013 ZsNH 133/2013 Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Michalskej ulice 71320000-7 - Inžinierske projektovanie 6 773,00 €
11.10.2013 ZsŃH-130/2013 Hrnce, podnosy ŠJ Karadžičová, ŠJ Javorinská 39221200-9 - Jedálenské potreby 660,00 €
11.10.2013 ZsNH-132/2013 Skriňa pre potreby školskej jedálne Heydukova 39143122-7 - Skrine so zásuvkami 832,50 €
11.10.2013 ZsNH-131/2013 Šálky, taniere,misky pre ŠJ Karadžičová a ŠJ Javorinská 39221120-4 - Šálky a poháre 620,00 €
15.10.2013 ZsNH-135/2013 MÚ - bezbariérový vstup z Medenej ulice 45213150-9 - Stavebné práce na kancelárskych budovách 29 900,00 €
15.10.2013 ZsNH-134/2013 Oprava portálu a stĺpa oplotenia MŠ Kuzmányho 45212314-0 - Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov 21 660,00 €
16.10.2013 ZsNH-136/2013 Grafický softvérový balík 48322000-1 - Grafický softvérový balík 1 083,00 €
17.10.2013 ZsNH-137/2013 výroba a dodávka nových stolov, podstavca a výstavného stánku 39154000-6 - Zariadenia pre výstavy 9 800,00 €
23.10.2013 ZsNH-138/2013 Montáž, dodávka, demontáž, doprava a odvoz vianočného stromčeka 39298910-9 - Vianočný stromček 2 500,00 €
23.10.2013 ZsNH-139/2013 Vstupné brány na vianočné trhy 44221310-1 - Prístupové brány 17 000,00 €
25.10.2013 ZsNH-142/2013 MiÚ - bezbariérový vstup z Medenej ulice 45213150-9 - Stavebné práce na kancelárskych budovách 29 990,00 €
25.10.2013 ZsNH-141/2013 Dodávka a osadenie recepčného pultu s príslušenstvom 31211100-9 - Pulty/panely pre elektrické prístroje 12 000,00 €
25.10.2013 ZsNH-140/2013 Prenájom a montáž elektrických rozvodov na Vianočné trhy 45311000-0 - Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení 5 000,00 €
28.10.2013 ZsNH-143/2013 Nákup a tlač rezidentských parkovacích kariet vo forme nálepky 30192800-9 - Samolepiace etikety 2 300,00 €
28.10.2013 ZsNH-144/2013 Osadenie vianočných stánkov 45223100-7 - Montáž kovových konštrukcií 15 500,00 €
04.11.2013 ZsNH-145/2013 Čistenie a pranie bielizne pre MŠ a ŠJ 98310000-9 - Pranie a chemické čistenie 6 800,00 €
05.11.2013 ZsNH-146/2013 Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby 39830000-9 - Čistiace výrobky 16 500,00 €
08.11.2013 ZsNH-148/2013 Nákup a tlač rezidentských parkovacích kariet vo forme nálepky 30192800-9 - Samolepiace etikety 2 300,00 €
08.11.2013 ZsNH-147/2013 Rekonštrukcia chodníka a časti komunikácie Poľná ulica a časti komunikácie Staroturský chodník 45233251-3 - Práce na obnove povrchu 29 900,00 €
11.11.2013 ZsNH-149/2013 Výzdoba vianočných stánkov, pergol a zariadení na vianočných trhoch – dodávka a montáž 39298900-6 - Rôzne dekoračné predmety 3 330,00 €
12.11.2013 ZsNH-150/2013 Zmeny a Doplnky ÚPN Zóny Kráľovské údolie – Bôrik 71420000-8 - Územné architektonické služby 6 000,00 €
12.11.2013 ZsNH-152/2013 Prenájom traverzového supportu 42414310-7 - Mobilné zdvižné rámy/rámové konštrukcie 7 590,00 €
12.11.2013 ZsNH-153/2013 Zabezpečenie osvetlenia a ozvučenia Hviezdoslavovho námestia 31500000-1 - Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky 17 870,00 €
13.11.2013 ZsNH-154/2013 Prenájom a montáž elektrických rozvodov a zabezpečenie pripojenia elektriky ku klzisku v sezóne 2013 - 2014 45311000-0 - Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení 2 500,00 €
13.11.2013 ZsNH-151/2013 Účtovnícke a audítorské služby 79210000-9 - Účtovnícke a audítorské služby 5 833,00 €
27.11.2013 Podlim-4/2013 Oprava nebytových priestorov budovy MÚ z Medenej ulice 45000000-7 - Stavebné práce 51 700,00 €
06.12.2013 ZsNH-159/2013 18 košov na odpad do pešej zóny s popolníkom 34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 10 000,00 €
06.12.2013 ZsNH-158/2013 Nákup PC 30213000-5 - Osobné počítače 2 458,00 €
09.12.2013 ZsNH-157/2013 Oprava výtlkov na komunikáciách v správe Mestskej časti Bratislava- Staré Mesto 45233223-8 - Obnova povrchu vozoviek 29 900,00 €
10.12.2013 ZsNH-161/2013 Zvislé a vodorovné dopravné značenie na komunikáciách v správe Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 34928470-3 - Značenie 19 900,00 €
10.12.2013 ZsNH-162/2013 Nákup a tlač rezidentských parkovacích kariet vo forme nálepky 30192800-9 - Samolepiace etikety 2 300,00 €
10.12.2013 ZsNH-163/2013 Dodávka a osadenie mobiliáru na Poľnej ulici 45233293-9 - Inštalácia vybavenia ulíc 13 190,00 €
10.12.2013 ZsNH-165/2013 Dodávka a osadenie 2 predajných kontajnerov na Poľnej ulici 44619000-2 - Iné kontajnery 19 990,00 €
10.12.2013 ZsNH-164/2013 Dodávka a osadenie predajných pultov „Trhovisko Poľná“ 39172100-9 - Obslužné pulty 14 400,00 €
11.12.2013 ZsNH-166/2013 Termotransferová tlačiareň 30232100-5 - Tlačiarne a zapisovače 2 500,00 €
12.12.2013 ZsNH-160/2013 Vedenie kurzov talianskeho jazyka 80400000-8 - Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby 2 000,00 €
13.12.2013 ZsNH-155/2013 monitoring médií 79995200-7 - Katalogizačné služby 1 660,00 €
16.12.2013 ZsNH-156/2013 Tlač Staromestských novín 22458000-5 - Tlačoviny na objednávku 8 000,00 €
Spolu: 489 529,50 €
Generované portálom eGov-Obstarávania