Bratislava - Čunovo - logo

Mestská časť Bratislava - Čunovo

Kraj: Bratislavský, okres: Bratislava V
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:bratislava-cunovo

Štvrťročná správa: 01.01.2014 - 31.03.2014 Generované dňa 22.10.2020 o 08:32

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
20.03.2014 1/2014 Vypracovanie cenovej ponuky na zavlažovací systém v rámci projektu "Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny mestskej časti Bratislava - Ćunovo" 0,00 €
20.03.2014 6 Garážová brána 1 000,00 €
24.03.2014 2/2014 demontáž, výroba a oprava oplechovania a izolácie strechy na Dome smútku 0,00 €
24.03.2014 3/2014 Demontáž, výroba a oprava časti izolácie strechy na budove Materskej školy v Bratislave - Čunove 0,00 €
Spolu: 1 000,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania