Kľak - logo

Obec Kľak

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:klak

Štvrťročná správa: 01.01.2014 - 31.03.2014 Generované dňa 13.08.2020 o 22:19

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
Spolu: 0,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania