Župkov - logo

Obec Župkov

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:zupkov

Štvrťročná správa: 01.01.2014 - 31.03.2014 Generované dňa 28.01.2020 o 23:47

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
30.01.2014 01/2014 Kamerový systém v obci Župkov 32330000-5 - Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu 9 673,00 €
06.03.2014 02/2014 Zber, preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu z obce Župkov 90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 17 500,00 €
Spolu: 27 173,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania