Spojená škola, Centrálna, Svidník - logo

Spojená škola, Centrálna, Svidník

https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:spojena-skola-centralna-svidnik

Štvrťročná správa: 01.01.2014 - 31.03.2014 Generované dňa 22.10.2020 o 09:07

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
Spolu: 0,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania