ZŠ Prostějovská, Prešov

Zriaďovateľ: Mesto Prešov
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:zs-prost-jovska-presov

Štvrťročná správa: 01.01.2014 - 31.03.2014 Generované dňa 28.09.2020 o 20:55

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
Spolu: 0,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania