Hrabičov - logo

Obec Hrabičov

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:hrabicov

Štvrťročná správa: 01.01.2014 - 31.03.2014 Generované dňa 28.09.2020 o 20:59

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
10.03.2014 1 Predaj bielorusa (štvorkolesový traktor s rýpadlom) 34144000-8 - Motorové vozidlá na špeciálne účely Vladimír Belan, Hrabičov č. 2, 966 78 Hrabičov 1 200,00 €
Spolu: 1 200,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania