Bratislava - Staré Mesto - logo

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Kraj: Bratislavský, okres: Bratislava I, mesto: Bratislava
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:bratislava-stare-mesto

Štvrťročná správa: 01.01.2014 - 31.03.2014 Generované dňa 22.10.2020 o 08:24

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
08.01.2014 ZsNH-167/2013 Vyhotovenie zlatých príveskov 18513200-0 - Zlatnícke výrobky 1 575,00 €
13.01.2014 ZsNH-1/2014 Inžiniersko-geologický prieskum svahu Šulekova – hodnotenie stability svahu s vyčlenením rizikových oblastí 71351730-9 - Geologický prieskum 5 000,00 €
13.01.2014 ZsNH-2/2014 Zmena účelu využitia priestorov na MŠ Heydukova II.etapa - PD 71320000-7 - Inžinierske projektovanie 5 833,00 €
16.01.2014 ZsNH-3/2014 Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie 50110000-9 - Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie 4 167,00 €
16.01.2014 Podlim-1/2014 Orezávanie, ošetrovanie a výsadba drevín v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 77211400-6 - Orezávanie stromov 120 000,00 €
22.01.2014 ZsNH-4/2014 Meranie hluku z prevádzkových jednotiek 90742300-3 - Služby na monitorovanie znečisťovania hlukom 4 166,00 €
22.01.2014 ZsNH-5/2014 Zabezpečenie priamych prenosov na webe z rokovaní miestneho zastupiteľstva 64228000-0 - Služby prenosu televízneho a rozhlasového vysielania 1 300,00 €
27.01.2014 ZsNH-7/2014 Zmena účelu využitia priestorov na MŠ Heydukova II.etapa - PD 71320000-7 - Inžinierske projektovanie 5 900,00 €
29.01.2014 ZsNH-8/2014 Nákup výsadbového rastlinného materiálu 03121100-6 - Živé rastliny, cibuľky, korene, rastlinné rezky a sadenice 15 000,00 €
30.01.2014 ZsNH-9/2014 software „Evidencia majetku“ pre Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy 2 000,00 €
05.02.2014 ZsNH-10/2014 Zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 90511000-2 - Služby na zber odpadu 19 900,00 €
07.02.2014 Podlim-2/2014 Výstavba nájomných bytov Obchodná 52 45211340-4 - Stavebné práce na objektoch viacbytových budov 412 000,00 €
10.02.2014 ZsNH-11/2014 Oprava dlažby 45432112-2 - Kladenie dlažby 29 900,00 €
11.02.2014 ZsNH-12/2014 Dodávka a osadenie mobiliáru na Poľnej ulici 45233293-9 - Inštalácia vybavenia ulíc 5 000,00 €
11.02.2014 ZsNH-13/2014 Dodávka a osadenie svetelnej reklamy na Poľnej ulici 45233293-9 - Inštalácia vybavenia ulíc 5 000,00 €
14.02.2014 ZsNH-14/2014 Vybudovanie vzduchotechniky v budove Miestneho úradu 45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce 29 990,00 €
18.02.2014 ZsNH-6/2014 Demontáž starých drevených dvojkrídlových vchodových dverí, nákup, dovoz a montáž nových hliníkových dverí v zariadení MŠ Špitálska 49, Bratislava 44221200-7 - Dvere 1 700,00 €
21.02.2014 Zadanie zákazky Oprava poškodenej rímsy miestneho úradu 0,00 €
21.02.2014 ZsNH-15/2014 Ceninové poukážky určené na nepeňažnú výplatu jednorazovej finančnej výpomoci 30199750-2 - Poukážky 2 500,00 €
24.02.2014 Podlim-7/2014 Obnova dláždenia Michalskej ulice, MČ BA-Staré Mesto 45432112-2 - Kladenie dlažby 87 000,00 €
28.02.2014 Podlim. 3/2014 Modernizácia materskej školy Beskydská 45214100-1 - Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 243 000,00 €
28.02.2014 Podlim 5/2014 Modernizácia denného stacionára, Záhrebská 9 45215200-9 - Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby 83 000,00 €
28.02.2014 Podlim 6/2014 Revitalizácia Kmeťovho námestia 45236250-7 - Stavebné práce na stavbe plôch pre parky 191 800,00 €
28.02.2014 Podlim 4/2014 Modernizácia materskej školy Vazovová 45214100-1 - Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 166 000,00 €
28.02.2014 Podlim 8/2014 Rekonštrukcia budovy základnej školy Vazovová 45214210-5 - Stavebné práce na objektoch základných škôl 800 000,00 €
28.02.2014 ZsNH-17/2014 Demontáž, naloženie, odvoz a vyloženie súčastí olympijskej dediny na Hviezdoslavovom námestí 45111300-1 - Demontážne práce 4 200,00 €
04.03.2014 ZsNH-16/2014 Výkon celoplošnej ochrannej deratizácie v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 90923000-3 - Deratizačné služby 12 500,00 €
05.03.2014 ZsNH-22/2014 Ceninové poukážky určené na nepeňažnú výplatu jednorazovej finančnej výpomoci 30199750-2 - Poukážky 2 500,00 €
06.03.2014 Podlim 21/2014 Plgáty a vstupenky 22140000-3 - Letáky 1 000,00 €
06.03.2014 Podlim 20/2014 Montáž a demontáž pódia so strechou vo vlastníctve MČBSM 45255400-3 - Montážne práce 2 160,00 €
06.03.2014 Podlim 18/2014 Bannery s programom kultúrnych podujatí 31682230-1 - Grafické zobrazovacie panely 3 840,00 €
10.03.2014 ZsNH-19/2014 Mesačný Buletín 22150000-6 - Brožúry 4 600,00 €
17.03.2014 ZsNH-23/2014 nerezové gastrozariadenie a hrnce pre ŠJ Búdková, Kuzmányho, Karadžičova, Javorinská 39221100-8 - Kuchynské potreby 2 000,00 €
24.03.2014 ZsNH-25/2014 Podrobný inžinierskogeologický prieskum k stavbe Zariadenie sociálnych služieb ul. K Železnej studienke, Bratislava (ZaSoS) 71351730-9 - Geologický prieskum 3 500,00 €
26.03.2014 ZsNH-26/2014 Dodávka, výsadba a údržba kvetinovej výsadby do samo zavlažovacích vegetačných nádob 03121210-0 - Kvetinové aranžmány 15 000,00 €
27.03.2014 ZsNH-28/2014 Služby technika požiarnej ochrany 75251110-4 - Prevencia proti požiarom 10 800,00 €
Spolu: 2 303 831,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania