Bratislava - Čunovo - logo

Mestská časť Bratislava - Čunovo

Kraj: Bratislavský, okres: Bratislava V
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:bratislava-cunovo

Štvrťročná správa: 01.04.2014 - 30.06.2014 Generované dňa 15.08.2020 o 22:10

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
09.04.2014 4/2014 Zateplenie budovy Domu smútku 5 cm polystyrénom, sieťka, kleber, 2 mm nová omietka a farba ryhovaná 2 mm v 2 odtieňoch na celkovú plochu 146,85 m2, sokel zateplenie 2 cm polystyrénom a marbolit na celkovú plochu 15,2 m2 0,00 €
24.04.2014 5/2014 Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja v zmysle zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Čunovo, ul. Hraničiarska 144/22, 851 10 Bratislava - Čunovo 0,00 €
28.04.2014 6/2014 V rámci projektu „Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny mestskej časti Bratislava – Čunovo“ vypracovať výkaz výmer podľa objektov, ktorý je vyšpecifikovaný samostatne v prílohe 0,00 €
29.04.2014 7/2014 Vypracovanie cenovej ponuky na rekonštrukciu sociálneho zariadenia – umyvárne v Materskej škole, ul. Hraničiarska 101, 851 10 Bratislava – Čunovo podľa priloženej prílohy 0,00 €
02.05.2014 8/2014 Vyhotovenie a dodanie kombinovanej zostavy na posilňovanie vlastnou váhou tela z hrubostenného uzavretého oceľového profilu, povrchová úprava žiarový zinok, vyrobené v zmysle STN EN 1176-1 0,00 €
19.05.2014 9/2014 Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti územného plánovania a obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov pre mestskú časť Bratislava – Čunovo, ul. Hraničiarska 144/22, 851 10 Bratislava - Čunovo 0,00 €
02.06.2014 10/2014 Maľovanie, škrabanie, izolovanie stien a stropov, murárske opravy a sieťkovanie trhlín, oprava a náter sokla v Materskej škole, ul. Hraničiarska 101/81, 851 10 Bratislava - Čunovo 0,00 €
02.06.2014 11/2014 Renovácia pomníka v cintoríne Mestskej časti Bratislava - Čunovo, ul. Hraničiarska 144/22, 851 10 Bratislava - Čunovo 0,00 €
25.06.2014 12/2014 Renovácia pomníka v cintoríne Mestskej časti Bratislava - Čunovo, ul. Hraničiarska 144/22, 851 10 Bratislava - Čunovo 0,00 €
Spolu: 0,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania