Veľké Leváre - logo

Obec Veľké Leváre

Kraj: Bratislavský, okres: Malacky
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:velke-levare

Štvrťročná správa: 01.04.2014 - 30.06.2014 Generované dňa 29.09.2020 o 12:15

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
Spolu: 0,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania