Dulovce - logo

Obec Dulovce

Kraj: Nitriansky, okres: Komárno
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:dulovce

Štvrťročná správa: 01.04.2014 - 30.06.2014 Generované dňa 25.09.2020 o 17:42

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
27.05.2014 3 Vybudovanie chodníka v Dulovciach Slavomír Kajan
Novozámocká 16
946 56 Dulovce
0,00 €
27.05.2014 4 Elektrorevízia budovi Obecného úradu, Materskej škôlky a Spoločenského domu Jozef Gyén - REVELZ
Hlavná 4/3
946 56 Dulovce
0,00 €
27.05.2014 5 trojtrúbová elektrická pec GASTRO - HAAL spol. s r.o.
Považská 16
940 67 Nové Zámky
0,00 €
Spolu: 0,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania