Jasov - logo

Obec Jasov

Kraj: Košický, okres: Košice - okolie
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:jasov

Štvrťročná správa: 01.07.2014 - 30.09.2014 Generované dňa 28.09.2020 o 19:52

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
Spolu: 0,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania