Svätý Peter - logo

Obec Svätý Peter

Kraj: Nitriansky, okres: Komárno
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:svaty-peter

Štvrťročná správa: 01.07.2014 - 30.09.2014 Generované dňa 13.08.2020 o 21:19

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
03.07.2014 7 Dodanie umývačky riadu s príslušenstvom do školkej jedálne 3 221,00 €
28.07.2014 8 Dodanie telekomunikačných služieb a dva mobilné telefóny 2 600,00 €
17.09.2014 9 Školská jedáleň - prístavba kotolne STAVITEĽ s.r.o., Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
IČO : 45 356 173
11 277,01 €
Spolu: 17 098,01 €
Generované portálom eGov-Obstarávania