Župkov - logo

Obec Župkov

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:zupkov

Štvrťročná správa: 01.07.2014 - 30.09.2014 Generované dňa 29.01.2020 o 00:37

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
Spolu: 0,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania