Štiavnička - logo

Obec Štiavnička

Kraj: Žilinský, okres: Ružomberok
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:stiavnicka

Štvrťročná správa: 01.07.2014 - 30.09.2014 Generované dňa 15.08.2020 o 21:08

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
24.07.2014 001-2014 Projektová dokumentácia "Požiarna zbrojnica Štiavnička" 0,00 €
Spolu: 0,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania