Bratislava - Staré Mesto - logo

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Kraj: Bratislavský, okres: Bratislava I, mesto: Bratislava
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:bratislava-stare-mesto

Štvrťročná správa: 01.07.2014 - 30.09.2014 Generované dňa 22.10.2020 o 08:35

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
03.07.2014 Podlim-14/2014 Výmena historických okien Základná škola s materskou školou Dr. Milana Hodžu Škárniclova, objekt na Podjavorinskej ulici 44221100-6 - Okná 135 000,00 €
25.07.2014 Podlim 15/2014 Revitalizácia Vnútrobloku Slávia 45236250-7 - Stavebné práce na stavbe plôch pre parky 300 000,00 €
30.07.2014 Podlim-16/2014 Oprava strechy telocvične ZŠ Grösslingova 45214210-5 - Stavebné práce na objektoch základných škôl 79 000,00 €
19.09.2014 Podlim-17/2014 Vybudovanie bežeckej dráhy, úprava príslušenstva a chodníkov v Medickej záhrade 45236114-2 - Stavebné práce na stavbe plôch pre bežecké dráhy 83 000,00 €
Spolu: 597 000,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania