Bratislava - Čunovo - logo

Mestská časť Bratislava - Čunovo

Kraj: Bratislavský, okres: Bratislava V
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:bratislava-cunovo

Štvrťročná správa: 01.10.2014 - 31.12.2014 Generované dňa 25.09.2020 o 17:47

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
31.10.2014 15/2014 Zreštaurovanie kamenných váz z polovice 18. storočia v počte 3 kusy, ktoré budú umiestnené pred Miestnym úradom ul. Hraničiarska 101/81, 851 10 Bratislava - Čunovo 0,00 €
05.11.2014 16/2014 Ťahané rozmetadlo na priemyselnú soľ z dôvodu zimnej údržby komunikácií v mestskej časti Bratislava – Čunovo, ul. Hraničiarska 144/22, 851 10 Bratislava 1 600,00 €
19.12.2014 17/2014 Spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu trojtriednej materskej školy s príslušenstvom v mestskej časti Bratislava - Čunovo za účelom zvýšenia kapacity 0,00 €
19.12.2014 18/2014 Konzultačná, poradenská činnosť, právna pomoc, vypracovanie právnych stanovísk a zastupovanie objednávateľa vo všetkých právnych veciach súvisiacich s predmetom činnosti objednávateľa – mestskej časti Bratislava - Čunovo 0,00 €
Spolu: 1 600,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania