Dulovce - logo

Obec Dulovce

Kraj: Nitriansky, okres: Komárno
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:dulovce

Štvrťročná správa: 01.10.2014 - 31.12.2014 Generované dňa 25.09.2020 o 18:58

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
06.10.2014 6 Rekonštrukcia strechy na Spoločenskom dome Ján Ondrušek
Novozámocká 36
946 56 Dulovce
0,00 €
02.12.2014 7 zabezpečenie zberu, odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu z obce Dulovce A.S.A. Slovensko, spol. s.r.o.
Bratislavská 18
900 51 Zohor
19 999,00 €
Spolu: 19 999,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania