Benice - logo

Mesto Benice

Kraj: Žilinský, okres: Martin
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:benice

Štvrťročná správa: 01.10.2014 - 31.12.2014 Generované dňa 22.11.2019 o 10:42

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
09.11.2014 01/2014 traktorová kosačka s príslušenstvom, výkon cca 16 kW, benzín, vzduchom chladený motor 16311100-9 - Kosačky trávnikov, parkov alebo športovísk Mountfield Martin, s. r. o. 4 500,00 €
09.11.2014 02/2014 asfaltovanie vstupov "Nová IBV" 44113600-1 - Bitúmen a asfalt Servis pre pozemné komunikácie, s. r. o., Matuškova 9, 036 01 Martin 4 200,00 €
10.11.2014 03/2014 Detské ihrisko Benice 45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská SPORT Service s. r. o., Diaková 103, 038 02 9 830,00 €
Spolu: 18 530,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania