Bratislava - Čunovo - logo

Mestská časť Bratislava - Čunovo

Kraj: Bratislavský, okres: Bratislava V
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:bratislava-cunovo

Štvrťročná správa: 01.01.2015 - 31.03.2015 Generované dňa 22.10.2020 o 08:33

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
19.01.2015 1/2015 Spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu materskej školy a vonkajšieho areálu – detské ihrisko a vnútorné vybavenie MŠ v mestskej časti Bratislava – Čunovo 0,00 €
25.02.2015 2/2015 Vytvorenie webportálu: www.cunovo.eu 0,00 €
Spolu: 0,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania