Jasov - logo

Obec Jasov

Kraj: Košický, okres: Košice - okolie
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:jasov

Štvrťročná správa: 01.01.2015 - 31.03.2015 Generované dňa 10.08.2020 o 23:04

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
Spolu: 0,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania