ZŠ s MŠ Zavar

https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:zs-s-ms-zavar

Štvrťročná správa: 01.01.2015 - 31.03.2015 Generované dňa 25.05.2020 o 14:18

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
16.01.2015 1/2015 Dodanie tonerov a renovácie tonerov, servis tlačiarní a kopírovacích strojov 2 000,00 €
16.01.2015 2/2015 Dodanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov,dadnie doplnkového tovaru-náradie na upratovanie 3,50 €
16.01.2015 3/2015 Dodanie kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera 2 000,00 €
16.01.2015 4/2015 Dodanie elektroinštalačného materiálu 400,00 €
16.01.2015 5/2015 Materiál na údržbu 1 000,00 €
Spolu: 5 403,50 €
Generované portálom eGov-Obstarávania