Veľké Pole - logo

Obec Veľké Pole

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:velke-pole

Štvrťročná správa: 01.01.2015 - 31.03.2015 Generované dňa 24.08.2019 o 00:39

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
Spolu: 0,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania