Dulovce - logo

Obec Dulovce

Kraj: Nitriansky, okres: Komárno
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:dulovce

Štvrťročná správa: 01.01.2015 - 31.03.2015 Generované dňa 25.09.2020 o 18:12

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
28.01.2015 8 Kamerový systém 35125300-2 - Bezpečnostné kamery SUP DIGITAL SECURITY SERVIS s.r.o.
Roľníckej školy 4002
945 01 Komárno
18 000,00 €
Spolu: 18 000,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania