Hrabičov - logo

Obec Hrabičov

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:hrabicov

Štvrťročná správa: 01.04.2015 - 30.06.2015 Generované dňa 03.08.2020 o 12:03

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
23.04.2015 5 Výmena okien na budove Materskej školy v obci Hrabičov 44221100-6 - Okná Plast - Mont, s.r.o. Lučenec
s cenou 17 886,04 €
20 000,00 €
23.04.2015 6 Zateplenie fasády na budove Materskej školy v obci Hrabičov 45443000-4 - Fasádne práce SimKor s.r.o Banská Štiavnica
s cenou 20 503,40 €
25 000,00 €
13.05.2015 3 Oprava výtlkov na poškodenej miestnej komunikácií v obci Hrabičov, "Cesta do osady Hríbovci a Vicianovci-výtlky a cesta do osady Čierťaže - oprávky drťou 45233142-6 - Práce na oprave ciest 4 500,00 €
13.05.2015 4 Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu v obci Hrabičov 45316110-9 - Inštalovanie osvetlenia ciest 4 500,00 €
Spolu: 54 000,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania