Bratislava - Staré Mesto - logo

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Kraj: Bratislavský, okres: Bratislava I, mesto: Bratislava
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:bratislava-stare-mesto

Štvrťročná správa: 01.04.2015 - 30.06.2015 Generované dňa 22.10.2020 o 08:06

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
18.05.2015 1/2015 Zoznam zákaziek vykonaných podľa §9 ods. 9 sú zverejnené na Profile verejného obstarávateľa ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie 0,00 €
18.05.2015 1/2015 Všetky povinné údaje týkajúce sa zadávania podlimitných zákaziek sú zverejnené na profile verejného obstarávateľa, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie 0,00 €
29.05.2015 ZsNH-34/2015 Dobšinského ulica – prenájom oplotenia pozemku 34928310-4 - Bezpečnostné oplotenie 1 500,00 €
29.05.2015 ZsNH-32/2015 Autobusová doprava 63520000-0 - Služby dopravných agentúr 2 400,00 €
03.06.2015 Podlim - 1/2015 Upratovacie služby 90911200-8 - Čistenie (upratovanie) budov 180 000,00 €
03.06.2015 Podlim 2/2015 Stravné poukážky 55520000-1 - Služby hromadného stravovania 174 000,00 €
03.06.2015 Podlim 3/2015 Rekonštrukcia komunikácií 45233223-8 - Obnova povrchu vozoviek 1 100 000,00 €
03.06.2015 Podlim 4/2015 Integrácia IS MČ BSM na IIS Bratislavy 72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 49 600,00 €
03.06.2015 ZsNH - 1/2015 Právne služby 79100000-5 - Právne služby 19 500,00 €
03.06.2015 ZsNH 3/2015 Stráženie Grassalkovichovej záhrady 79713000-5 - Strážne služby 19 900,00 €
03.06.2015 ZsNH- 4/2015 Výkon celoplošnej ochrannej deratizácie 90923000-3 - Deratizačné služby 12 500,00 €
03.06.2015 ZsNH- 5/2015 Upratovacie služby 90910000-9 - Upratovacie služby 9 970,00 €
03.06.2015 ZsNH- 6/2015 Oprava parkiet 45432113-9 - Kladenie parkiet 1 700,00 €
03.06.2015 ZsNH- 9/2015 Zbezpečenie priamych prenosov zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva 64228000-0 - Služby prenosu televízneho a rozhlasového vysielania 1 800,00 €
03.06.2015 ZsNH- 10/2015 Zdravotná posudková činnosť 85121200-5 - Služby lekárov-špecialistov 8 400,00 €
03.06.2015 ZsNH- 11/2015 Dodávka kvetín 03121210-0 - Kvetinové aranžmány 10 000,00 €
03.06.2015 ZsNH- 14/2015 Oprava výtlkov na komunikáciách na území MČ BA Staré Mesto 45233141-9 - Práce na údržbe ciest 29 500,00 €
03.06.2015 ZsNH- 17/2015 Projekt prípravy MČ BA SM na Predsedníctvo SR v Rade EÚ v r. 2016 vypracovanie analytickej štúdie 79421200-3 - Vypracovanie projektov iných ako pre stavebné práce 15 000,00 €
03.06.2015 ZsNH- 19/2015 Update ESET Endpoint Antivírus 48761000-0 - Antivírusový softvérový balík 3 620,00 €
03.06.2015 ZsNH- 20/2015 Vyhotovenie zlatých príveskov so znakom Bratislava - Staré Mesto s dodaním v plastových priesvitných krabičkách 18513200-0 - Zlatnícke výrobky 2 250,00 €
03.06.2015 ZsNH- 12/2015 Oprava a údržba motorových vozidiel 50110000-9 - Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie 16 668,00 €
03.06.2015 ZsNH- 13/2015 Meranie hluku z prevádzkových jednotiek 90742300-3 - Služby na monitorovanie znečisťovania hlukom 4 166,66 €
03.06.2015 ZsNH- 15/2015 Výstavba komunikácie Žižkova ulica Bratislava 45233120-6 - Stavebné práce na výstavbe ciest 25 000,00 €
03.06.2015 ZsNH- 18/2015 Vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja MČ Bratislava - Staré Mesto na roky 2015 -2020 79314000-8 - Štúdie realizovateľnosti 19 900,00 €
03.06.2015 ZsNH- 16/2015 GPS monitorovanie motorových vozidiel 38112100-4 - Globálne navigačné a polohovacie systémy (GPS alebo ekvivalent) 5 000,00 €
03.06.2015 EKS/2015 Tlač a distribúcia novín 79823000-9 - Tlačiarenské a doručovateľské služby 27 500,00 €
03.06.2015 ZsNH- 23/2015 Prenájom lode 60651000-6 - Prenájom plavidiel s posádkou 1 250,00 €
03.06.2015 EKS 1/2015 Vodorovné, zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia 34992200-9 - Dopravné značky 19 900,00 €
03.06.2015 EKS 2/2015 Bezpečnostný kamerový systém 35125300-2 - Bezpečnostné kamery 35 920,00 €
03.06.2015 EKS 3/2015 Vyprázdňovanie smetných košov 90511100-3 - Zber tuhého komunálneho odpadu 47 536,00 €
03.06.2015 ZsNH- 26/2015 Nákup teleskopických a pevných nôh k pódiu NIVTEC 44212313-6 - Podpery 2 130,00 €
03.06.2015 ZsNH- 27/2015 Výroba a tlač PVC bannerov a PVC fólií s informáciami o kultúrnych aktivitách MČ BSM 31682230-1 - Grafické zobrazovacie panely 1 472,00 €
03.06.2015 ZsNH- 29/2015 Zakladanie a údržba kvetinových záhonov 77300000-3 - Záhradnícke služby 8 000,00 €
03.06.2015 ZsNH- 30/2015 Bratislava Žižkova ulica - pasportizácia s určením priorít a ideovým návrhom sanácie 71320000-7 - Inžinierske projektovanie 12 500,00 €
03.06.2015 EKS 4/2015 Čistenie komunikácií 90610000-6 - Služby na čistenie a zametanie ulíc 198 516,00 €
03.06.2015 ZsNH- 7/2015 Poradenské služby 71241000-9 - Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza 19 500,00 €
03.06.2015 EKS 5/2015 Kosenie trávnatých plôch 77314100-5 - Údržba trávnikov 138 923,00 €
03.06.2015 ZsNH- 28/2015 Pochovanie zomrelých mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto - sociálny pohreb bez obradu 98371000-4 - Pohrebné služby 5 000,00 €
03.06.2015 EKS 8/2015 Reklamné predmety 22462000-6 - Propagačný materiál 1 502,70 €
03.06.2015 EKS 12/2015 Tepovanie kobercov a detských ležadiel 98312000-3 - Čistenie textilu 2 000,00 €
05.06.2015 ZsNH- 35/2015 Servis klimatizačných zariadení 50730000-1 - Opravy a údržba chladiacich zostáv 18 588,00 €
05.06.2015 ZsNH- 33/2015 Značenie a navigačný systém miestneho úradu – zmeny 48810000-9 - Informačné systémy 3 212,00 €
05.06.2015 ZsNH- 24/2015 Pisztoryho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca - projektová dokumenácia 71320000-7 - Inžinierske projektovanie 6 400,00 €
05.06.2015 ZsNH- 25/2015 Montáž a demontáž pódia so strechou vo vlastníctve MČ BA SM 45255400-3 - Montážne práce 1 800,00 €
05.06.2015 ZsNH- 21/2015 Zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu 90511000-2 - Služby na zber odpadu 18 000,00 €
12.06.2015 EKS 9/2015 Nerezové zariadenia kuchyne v ŠJ 39314000-6 - Priemyselné vybavenie kuchýň 7 056,65 €
12.06.2015 ZsNH- 36/2015 Revízia a kontrola požiarnych prístrojov 50413200-5 - Opravy a údržba protipožiarnych zariadení 16 000,00 €
17.06.2015 EKS 10/2015 Kancelárske potreby 30192000-1 - Kancelárske potreby 23 400,00 €
17.06.2015 ZsNH- 38/2015 Dodávka a montáž kuchynských liniek a vstavaných skríň 39141000-2 - Kuchynský nábytok a vybavenie 6 000,00 €
19.06.2015 ZsNH- 37/2015 Návrh participatívneho procesu pre prípravu zadania pre architektonickú súťaž Šafárikovo námestie 79311100-8 - Projekt prieskumu 6 830,00 €
19.06.2015 ZsNH- 39/2015 Rekonštrukcie kotolní: MŠ Malá, MŠ 29. augusta, Zichyho palác - PD 71321200-6 - Projektovanie vykurovacích systémov 11 000,00 €
23.06.2015 Podlim 5/2015 Pisztoryho palác v Bratislave – obnova fasád a strechy paláca 45212350-4 - Budovy mimoriadneho historického alebo architektonického významu 535 700,00 €
Spolu: 2 888 011,01 €
Generované portálom eGov-Obstarávania