ZŠ J. A. Komenského, Sereď - logo

ZŠ J. A. Komenského, Sereď

https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:zakladna-skola-jana-amosa-komenskeho-sered

Štvrťročná správa: 01.07.2015 - 30.09.2015 Generované dňa 11.08.2020 o 23:22

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
Spolu: 0,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania