Žarnovica - logo

Mesto Žarnovica

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:zarnovica

Štvrťročná správa: 01.07.2015 - 30.09.2015 Generované dňa 21.11.2018 o 05:36

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
Spolu: 0,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania