Hrabičov - logo

Obec Hrabičov

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:hrabicov

Štvrťročná správa: 01.07.2015 - 30.09.2015 Generované dňa 22.10.2020 o 07:52

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
20.07.2015 7 Externý manažment projektu PROUNION a.s.
Piaristicka 2
94901 Nitra
IČO: 45 597 103
0,00 €
20.07.2015 8 Obecný kamervý systém 35125300-2 - Bezpečnostné kamery ENTER COMPUTER spol. s r.o.
Dobšinského 7
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 31 439 063
0,00 €
28.09.2015 9 Rekonštrukcia miestnych komunikácií (osada Laurovci č. 5927/2 a osada Vicianovci č. 5963/1) 45233142-6 - Práce na oprave ciest VIA SERVIS, s.r.o.
Oprava a údržba ciest-zemné a výkopové práce
Voznica 1
966 81 Žarnovica
25 000,00 €
28.09.2015 10 Výmena okien na budove Kultúrneho domu v obci Hrabičov, interiérové žalúzie, vnútorný parapet 44221100-6 - Okná ALFA PLAST trade, s.r.o.
Šumperská 2
971 01 Prievidza
3 500,00 €
Spolu: 28 500,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania