Bratislava - Staré Mesto - logo

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Kraj: Bratislavský, okres: Bratislava I, mesto: Bratislava
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:bratislava-stare-mesto

Štvrťročná správa: 01.07.2015 - 30.09.2015 Generované dňa 22.10.2020 o 08:54

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
09.07.2015 ZsNH- 40/2015 Zateplenie zadnej steny Obchodná 52 45321000-3 - Tepelnoizolačné práce 4 800,00 €
10.07.2015 Z201514302 Pracovná zdravotná služba 85100000-0 - Zdravotnícke služby 19 999,00 €
13.07.2015 ZsNH- 42/2015 Tvorba projektovej dokuentácie pre rekonštrukciu časti komunikácie a chodníkov Hlboká cesta 71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 3 305,00 €
14.07.2015 EKS - 7/2015 Dodávka a pokládka koberca 39531000-3 - Koberce 2 736,65 €
14.07.2015 EKS 13/2015 Upratovacie a čistiace služby 90900000-6 - Čistiace a sanitárne služby 47 672,00 €
14.07.2015 EKS 14/2015 Starostlivosť o dreviny a výsadba drevín 77200000-2 - Lesnícke služby 56 295,46 €
14.07.2015 EKS 15/2015 Ceninové poukážky 30199750-2 - Poukážky 7 500,00 €
14.07.2015 EKS 16/2015 Kancelársky papier 30197642-8 - Papier na fotokopírovanie a xerografický papier 9 800,00 €
14.07.2015 EKS 17/2015 Nábytok pre deti MŠ 39161000-8 - Nábytok pre materské školy 8 685,00 €
14.07.2015 EKS 20/2015 Nákup kníh 22111000-1 - Knihy pre školy 2 200,00 €
16.07.2015 ZsNH- 41/2015 Dodávka, výsadba a údržba kvetinovej výsadby do samozavlažovacích nádob 03120000-8 - Záhradnícke produkty a škôlkarské výpestky 16 000,00 €
17.07.2015 Podlim-6/2015 Revitalizácia parku Belopotockého ulica, Bratislava 45112711-2 - Terénne úpravy parkov 50 000,00 €
17.07.2015 ZsNH- 44/2015 Dodávka a napojenie kuchynských spotrebičov pre ŠJ 39711300-2 - Elektrotepelné prístroje 16 655,00 €
20.07.2015 EKS 18/2015 Maliarske a natieračské práce 45442100-8 - Maliarske a natieračské práce 19 995,00 €
24.07.2015 EKS 22/2015 Posteľná bielizeň 39512000-4 - Posteľná bielizeň 5 000,00 €
24.07.2015 EKS 21/2015 Vybudovanie MŠ 1 - projektová dokumentácia 71320000-7 - Inžinierske projektovanie 10 420,00 €
24.07.2015 ZsNH- 46/2015 Dodávka a montáž dverí a mreží v CO kryte Štefánikova 24 44221300-8 - Brány 1 180,00 €
24.07.2015 ZsNH- 47/2015 Odstránenie zatekania v objekte DJ Čajkovského 2 Bratislava 45261420-4 - Izolačné práce proti vode 3 260,00 €
28.07.2015 ZsNH- 43/2015 Výmena pôvodných okien za nové plastové - MŠ Malá 44221100-6 - Okná 14 956,00 €
28.07.2015 EKS 24/2015 Dodávka a montáž plastových okien s montážou vnútorných a vonkajších parapetov, demontáž pôvodných okien s následným odvozom odpadu vzniknutého pri montáži a demontáži okien, murárske a maliarske práce 44221000-5 - Okná, dvere a súvisiace prvky 12 175,00 €
30.07.2015 ZsNH- 31/2015 Výber dodávateľa služieb na realizáciu samotného procesu verejného obstarávania 79418000-7 - Poradenské služby pre obstarávanie 15 000,00 €
30.07.2015 EKS 23/2015 Zabezpečenie služby na vypratanie priestorov a následná dezinsekcia 90923000-3 - Deratizačné služby 19 700,00 €
11.08.2015 EKS 26/2015 Čistenie kanalizačných vpustí 90400000-1 - Kanalizačné služby 8 318,20 €
14.08.2015 ZsNH- 48/2015 Rekonštrukcia stavebných otvorov na MŠ 29. augusta 45262600-7 - Rôzne špecializované remeselné stavebné práce 29 830,00 €
14.08.2015 EKS 23/2015 Zabezpečenie služby na vypratanie priestorov a následná dezinsekcia 19 700,00 €
14.08.2015 EKS 25/2015 Nákup odpadkových košov 34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 34 500,00 €
26.08.2015 ZsNH- 49/2015 Odstránenie zatekania v objekte DJ Čajkovského 2 Bratislava 45261420-4 - Izolačné práce proti vode 3 260,90 €
26.08.2015 ZsNH- 50/2015 Prenájom skladovacích priestorov 70310000-7 - Prenájom alebo predaj budov 2 500,00 €
26.08.2015 EKS 27/2015 Vybudovanie MŠ 3 - projektová dokumentácia MŠ Gorazdova 71320000-7 - Inžinierske projektovanie 11 500,00 €
26.08.2015 EKS 28/2015 Čistenie komunikácií a chodníkov 90610000-6 - Služby na čistenie a zametanie ulíc 85 000,00 €
02.09.2015 ZsNH- 53/2015 Manipulácia s nákladom 63110000-3 - Manipulácia s nákladom 4 200,00 €
02.09.2015 ZsNH- 52/2015 Rekonštrukcia telocvične MŠ Šulekova 25 12 000,00 €
10.09.2015 EKS 30/2015 Nový kancelársky počítač 30213000-5 - Osobné počítače 4 200,00 €
10.09.2015 EKS 29/2015 Nákup odpadkových košov 130 l 34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 36 500,00 €
10.09.2015 ZsNH- 54/2015 Elektroinštalácia v nebytovom priestore Gorkého 12, Jesenského 7, Bulharské kultúr. a inf. centrum 50532400-7 - Opravy a údržba zariadení na rozvod elektrickej energie 1 425,00 €
Spolu: 600 268,21 €
Generované portálom eGov-Obstarávania