Bajka - logo

Obec Bajka

Kraj: Nitriansky, okres: Levice
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:bajka

Štvrťročná správa: 01.10.2015 - 31.12.2015 Generované dňa 13.08.2020 o 22:02

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
Spolu: 0,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania